Skip til primært indhold

Pårørende i Friklinikken

Her finder du informationer til dig som pårørende

Pårørende er altid velkommen på Friklinikken. Du må gerne deltage i konsultationerne, såfremt patienten har samtykket hertil.
Vi ser gerne, at der så vidt muligt kun kommer én pårørende med patienten på grund af vores pladsforhold.

Forberedelse og Godt du spør'

Et forløb på sygehuset gavnes af et godt samarbejde mellem behandler, patient og dennes pårørende. Du kan med fordel tale med patienten om forventninger inden besøget og hjælp gerne patienten til at få stillet spørgsmål.

TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udviklet en spørgeguide. Her kan I få inspiration til gode spørgsmål i forbindelse et forløb i sundhedsvæsenet. Du og patienten kan finde spørgeguiden her: www.godtduspoer.dk 

Ventetid

Er du med som pårørende i forbindelse med en operation eller anden behandling, der tager længere tid, kan du opholde dig i forhallen, hvor det er muligt at købe mad og drikke i Café Engparken. Denne har åbent hver dag fra kl. 9.00-13.00. Forhallen er åben fra kl. 7.00-21.00.

Grindsted byder også på forskellige butikker ikke langt fra sygehuset. 

Du og patienten kan med fordel aftale med personalet, hvordan du kan kontaktes ved et længerevarende besøg i Friklinikken.

Kontakt os ved spørgsmål

Vi ser helst at patienten altid selv ringer, hvis der er spørgsmål til forløbet i Friklinikken. Men du kan som pårørende, hvis det er aftalt med patienten, også kontakte os. Se vores kontaktoplysninger her nedenunder.

APPFWU01V