Skip til primært indhold

Organkirurgisk Ambulatorium

I Organkirurgisk Ambulatorium undersøger og behandler vi lyskebrok og navlebrok

Lyskebrok er en udposning af bughinden ned i lyskekanalen gennem et svagt sted i bugvæggen. 

Navlebrok er en defekt i bugvæggen, hvor bughinden poser frem. Det kan være ved navlen eller midtlinjen og i operationsar. 

Se mere om forløb herunder og operation under Pjecer.

Forundersøgelse

Du indkaldes til en forundersøgelse, når din egen læge har sendt os en henvisning. 

Ved forundersøgelsen taler du med en læge. Lægen undersøger dig og sammen planlægger I dit videre forløb.

Hvis I aftaler, at du skal opereres, vil du efterfølgende tale med en sygeplejerske, som så vidt muligt giver dig operationstiden med hjem med det samme.

Operation

På operationsdagen modtages du af en sygeplejerske og taler med lægen inden operationen.

Operationens forløb og varighed varierer alt efter indgrebet. Læs mere om de forskellige operationer under Pjecer.

Efter operationen kommer du i vores opvågning i Kirurgisk Afsnit, hvor både sygeplejersker og lægen vil tale med dig om operationen og det videre forløb.

Lyskebrok

Navlebrok

Se pjecer om bedøvelse under afsnittet Bedøvelse og operation

APPFWU02V