Skip til primært indhold

Bedøvelse og operation

Forud for enhver operation planlægger vi bedøvelses- og operationsforløb sammen med dig

Under de forskellige områder/afdelinger kan du læse mere om operationsforløbet.
Her på siden kan du læse om bedøvelse og anden vigtig information i forbindelse med et operationsforløb.

Når du skal møde til operation, skal du gå i Kirurgisk Afsnit og i det ambulatorium, som du hører til.

Du finder Kirurgisk Afsnit ved at benytte Indgang 1, Engparken 1 og følge skiltene fra forhallen til Friklinikken.

I sundhedssektoren bruges betegnelsen anæstesi, når vi taler om bedøvelse.
Anæstesi omfatter bedøvelse, smertebehandling, intensiv behandling og akut medicin.

Valg af bedøvelse afhænger af operationstype og aftales med lægen ved forundersøgelsen. 

Forud for din operation får du en samtale med en anæstesilæge eller en anæstesisygeplejerske.
Her taler I sammen om bedøvelses- og smertebehandlingsmuligheder.
Du får lejlighed til at stille de spørgsmål, du eventuelt måtte have.

Anæstesisygeplejersken eller anæstesilægen vurderer om der skal yderligere undersøgelse til i forhold til klarlægning af bedøvelsesmuligheder. 
Vi kan også i enkelte tilfælde vurdere, at operationen skal foregå et andet sted end i Friklinikken pga. vanskelige forhold ved bedøvelsen.
I så fald hjælper vi med at henvise dig til et andet sted.

APPFWU01V