Skip til primært indhold

Urinvejskirurgisk Ambulatorium

I Urinvejskirurgisk Ambulatorium undersøgelser og behandlinger vi patienter med lidelser i urinvejene

Vi kigger bl.a. på krummerik, prostata, vandbrok og forhudsforsnævringer.

Se mere om forløb herunder og behandling under Pjecer.

Forundersøgelse

Du indkaldes til en forundersøgelse, når din egen læge har sendt os en henvisning.

Vær opmærksom på om du skal have foretaget en undersøgelse af din vandladning samme dag som din forundersøgelse. Dette vil fremgå af dit indkaldelsesbrev. Denne undersøgelse varetages af en sygeplejerske.

Ved forundersøgelsen taler du med en læge. Lægen undersøger dig og vurderer om der evt. er behov for yderligere undersøgelser. I planlægger sammen dit videre forløb.

Hvis I aftaler, at du skal opereres, vil du efterfølgende tale med en sygeplejerske, som så vidt muligt giver dig operationstiden med hjem med det samme.

Operation

På operationsdagen modtages du af en sygeplejerske og taler med lægen inden operationen.

Operationens forløb og varighed varierer alt efter indgrebet. Læs mere om de forskellige operationer under Pjecer.

Efter operationen kommer du i vores opvågning i Kirurgisk Afsnit, hvor både sygeplejersker og lægen vil tale med dig om operationen og det videre forløb.

Kontrol

Skal du komme til kontrol i vores ambulatorium, får du så vidt muligt datoen med hjem på operationsdagen. Ellers sendes denne til din e-Boks.

Læs mere om de forskellige operationer og efterforløbet herfor under Pjecer. 

APPFWU01V