Skip til primært indhold

Smerteklinikken

Smerteklinikken er et tilbud om behandling til dig, der har kroniske non-maligne smerter

Vores opgave i Smerteklinikken er at hjælpe patienter med at formindske oplevelsen af smerteproblematikker i hverdagen, og derved øge funktionsniveauet og livskvaliteten.

Du finder Smerteklinikken ved Indgang 3, Solvej 13.
Bygningen ligger på samme matrikel som Friklinikken og Sydvestjysk Sygehus.

OBS!
Vi gør opmærksom på, at Smerteklinikken ikke tilbyder behandling med medicinsk cannabis, læs mere om dette her.

Visitationssamtale, 1. besøg i Smerteklinikken

Formål med denne samtale:

• at få afklaret om du er færdigudredt og færdigbehandlet for din grundlidelse
• at få afklaret om du er motiveret for et forløb på Smerteklinikken, og hvilke forventninger du har til det
• at få afklaret om de tværfaglige behandlingstilbud vi har, er relevante for dig

Dit 1. besøg i Smerteklinikken tager samlet ca. 45-60 minutter, hvor du kommer til at tale med en læge og derefter en sygeplejerske. Vi opfordrer dig til at tage en pårørende med.

Lægens opgave ved visitationen er at skabe klarhed over din grundlidelse og evt. andre sygdomme, herunder i samarbejde med dig klarlægge hvilke behandlingstilbud der kan være relevante. Som udgangspunkt ændrer vi ikke på din medicinske behandling ved visitationen.

Efterfølgende vil lægen videregive relevante informationer til sygeplejersken, der herefter vejleder/informerer dig om dit videre forløb.

Forundersøgelsen

Ved 2. lægesamtale vil du igen tale med en læge og derefter en sygeplejerske, det tager samlet ca. 1-1,5 time i alt. Lægens opgave ved forundersøgelsen er at foretage en mere omfattende undersøgelse.

Sygeplejersken ved 2. lægebesøg bliver din kontaktsygeplejerske og dermed den sygeplejerske, der løbende vil have kontakten med dig.

Medicinsk behandling

Medicin skal ses som en midlertidig hjælp, der muligvis kan bedre din hverdag, ved du f.eks. kan få en bedre nattesøvn samt komme i gang med bevægelse/træning. Det er yderst sjældent, at medicin i forbindelse med kroniske smerter, virker helbredende på lidelsen.

Er du i medicinsk behandling, vil du i forløbet få individuelle lægetider. Lægen kan ikke forventes at være den samme hver gang, men idet der kan være behandlingsmæssige fordele ved at komme hos den samme læge, kan du tale med sygeplejersken om dit ønske.

Starter du medicinsk behandling på Smerteklinikken, vil lægen varetage din samlede medicinske smertebehandling. Opioider udskrives dog først efter forundersøgelsen (2. lægesamtale), hvor du har fået en kontaktsygeplejerske. Indtil da bedes egen læge derfor udskrive dette sammen med den øvrige medicin du får.

Ikke-medicinsk behandling

De fleste patienter vil have gavn af vores smertehåndteringskurser. Kurserne er på hhv. 10 uger (fysioterapeut og socialrådgiver) eller 12 uger (fysioterapeut og psykolog) afhængig af hvad behovet relaterer sig til. Der er fremmøde 2½ time pr. uge på fastlagt ugedag enten formiddag eller eftermiddag. Formålet med kurserne er, at du bliver bevidst om og kan anvende nogle af de redskaber, der på sigt kan bedre din livskvalitet – trods dine kroniske smerter. Er holdforløb ikke muligt, vil det blive vurderet om et individuelt forløb hos fysioterapeut, socialrådgiver eller psykolog er relevant.

Fremmøde og afbud

Det er vigtigt at skabe et forløb uden afbrydelser, så du kan få et optimalt udbytte af din behandling.

Vi gør opmærksom på, at mødetidspunktet kun undtagelsesvist kan ændres. Såfremt en ændring er uopsættelig, kan afdelingen kontaktes på telefon 7690 8350 eller via sikker e-mail.

Deltager du på et hold, er det derfor vigtigt, at du følger dette hold hele vejen igennem.

Melder du afbud mere end to gange til samme behandler, vurderer behandleren, om forløbet skal fortsætte. Udebliver du uden at melde afbud, betragter vi det, som du ikke ønsker behandling. Vi afslutter dig til din egen læge.

Som en del af vores undersøgelse og behandling af din smertetilstand, har vi brug for at vide mere om dine smerter, samt de mulige følgevirkninger (fysisk/psykisk/socialt), der kan opstå ved smerter gennem længere tid.

Disse informationer får vi bl.a. ved at du udfylder vores elektroniske spørgeskema, som du finder på www.smerteskema.dk (siden kaldes også for PainData). 

Det tager ca. 45-60 min. at udfylde skemaet. Hvis du har behov kan du gemme og lukke undervejs, indtil du har udfyldt skemaet.

OBS! Det er ikke muligt at udfylde skemaet før du har modtaget et indkaldelsesbrev fra Smerteklinikken med en tid til visitationssamtalen.

Online kommunikation, Send sikker mail

Når du skal sende en mail til Smerteklinikken skal den sendes gennem et sikkert system. Dette for at sikre dine  personfølsomme oplysninger, når vi kommunikerer via internettet.

Sådan gør du:

 1. Tryk på dette link Send sikker mail til Smerteklinikken
 2. Der åbner et nyt vindue, hvor du skal logge ind med dit NemID
 3. Besked-boksen åbner - og du er klar til at skrive en mail til Smerteklinikken

OBS! Skriv gerne hvem din mail er til i emne-feltet og afslut mailen med at skrive dit navn og CPR-nummer.

Online medicinbestilling

Som patient i Smerteklinikken opfordrer vi til at du bestiller den smertestillende medicin du får hos os på via sikker mail.

Sådan gør du: 

 1. Benyt linket til Send sikker mail til Smerteklinikken
 2. Der åbner et nyt vindue, hvor du skal logge ind med dit NemID
 3. Besked-boksen åbner. Det er VIGTIGT at du skriver følgende:
  • Udfyld emne: Til "kontaktsygeplejerskes navn"
  • I teksten skriver du hvilke præparater inkl. styrke og antal du ønsker at bestille
  • Afslut med dit navn og CPR-nummer

Du får ikke svar fra Smerteklinikken, når medicinen er bestilt, men benyt gerne app'en Medicinkortet til at se når din recept er klar.

Husk at bestille din medicin 3-4 dage før du løber tør.

Har du spørgsmål vedrørende medicin, er du velkommen til at kontakte os på telefon 7690 8350, tast 1.
Du kan ringe mandag - torsdag 9.00-15.00, fredag 9.00 - 13.30.

Skal du ud at rejse, er det vigtigt, at du undersøger, om du kan tage din medicin med.
Se råd og regler på Udenrigsministeriets hjemmeside, følg linket her.

Du bør ligeledes undersøge, hvordan du er dækket af dit forsikringsselskab under rejser til udlandet med medicin.

Som udgangspunkt anbefaler Smerteklinikken ikke ændringer i den smertestillende medicin 1 mdr. før afrejse, men dit forsikringsselskab kan have andre regler.

APPFWU01V