Skip til primært indhold

Fælles beslutningstagning

I Friklinikken stræber vi efter, at beslutninger omkring sygdom og behandling sker i tæt samarbejde og dialog med patienten og dennes pårørende

Klinikerens tilgang til undersøgelse, behandling, pleje og videre forløb tager udgangspunkt i patienten.
I stedet for, som traditionelt at spørge: “Hvad er der galt med dig?”, vil vi gerne spørge: “Hvad betyder mest for dig?” 

Det gør vi bl.a. med implementering af Fælles Beslutningstagning i alle Friklinikkens afdelinger med opstart 2024.

"Fælles beslutningstagning foregår, når patient og kliniker i forening træffer beslutning om udredning, behandling, pleje eller opfølgning på en måde og i et omfang, som patienten foretrækker. 

Der anvendes evidensbaseret viden om valgmuligheder, fordele, ulemper og usikkerheder til professionel rådgivning af patienten. Herved støttes patienten i at udforske egne værdier og præferencer så den bedste mulighed vælges i forhold til patientens præferencer." 

Du kan evt. læse mere på Center for Fælles Beslutningstagning eller se en video om Fælles beslutningstagning

APPFWU02V