Skip til primært indhold

Mandlig sterilisation

Vi foretager mandlige sterilisationer i vores Kirurgisk Afsnit

Enhver mand, der er fyldt 18 år, og som har bopæl i Danmark - kan bede om at få foretaget en sterilisation. Mænd mellem 18 og 25 år kan først blive steriliseret 6 måneder efter tilbud om behandling er givet.

Se mere om forløbet herunder og indgrebet under Pjecer.

Du skal møde ind i Urinvejskirurgisk Ambulatorium i Kirurgisk Afsnit. Du finder os ved at bruge indgang 1, Engparken 1 og følge skiltene i forhallen til Friklinikken.

Sterilisation

Du får tilsendt en tid til sterilisation, når din egen læge har sendt os en henvisning.

Det er vigtigt, du orienterer dig om tiden og alle informationer om indgrebet og efterforløbet herunder specielt løfteforbud over 2 kg de første 5 dage efter indgrebet.

Du skal være opmærksom på medicinregler forud for indgrebet.

Sterilisationen foregår i lokal bedøvelse, du skal derfor ikke møde fastende.

Læs mere om indgrebet og efterforløbet under Pjecer.

Det er vigtigt, at du overholder din mødetid af hensyn til de andre patienter og vores planlægning.
Hvis du ikke møder op, sender vi din henvisning retur til din egen læge og betragter dig som afsluttet herfra. 

Aflevering af sædprøve

Du skal aflevere en sædprøve 4 måneder efter sterilisationen. På operationsdagen får du udleveret informationsark og materiale til brug i forbindelse med sædprøven.

OBS! Du kan ikke være sikker på sterilitet, før du har fået svar på sædprøven. Brug derfor prævention til du ved besked om sædprøvens resultat.

Du kan få yderligere information om sterilisation på sundhed.dk.

APPFWU02V