Skip til primært indhold

Friklinikken er en del af det offentlige sundhedsvæsen i Region Syddanmark.
Vi er et selvstændigt sygehus, som deler matrikel med Sydvestjysk Sygehus Grindsted på adressen Engparken 1, 7200 Grindsted.

Vi har en stor tværfaglig smerteklinik for patienter med kroniske smerter.
Vi udreder og behandler patienter for bl.a. nervelidelser og hovedpine i Hjerne- og Nervesygdomme Ambulatoriet. 
I Hjertemedicinsk Ambulatorium udreder vi patienter med forskellige hjertelidelser.
I vores kirurgiske afsnit udreder, behandler og opererer vi inden for organkirurgi, ortopædkirurgi og urologi.
Læs mere om de forskellige forløb under Afdelinger.

Friklinikken ledes af klinikchef Torsten Wentzer Licht og chefsygeplejerske Marion Høhrmann Eriksen.

Vision

Friklinikken, Region Syddanmarks vision er:
• at have tilfredse patienter
• at have en høj kvalitet
• at være det mest fleksible sygehus
• at være den bedste arbejdsplads

Vi når vores vision ved at være fleksible, samarbejdsvillige og have sammenhæng og dialog, og der fokuseres på ansvarlighed og selvstændighed, kvalitet, resultatorientering og trivsel.

Sundhedsvisionen er både internt og eksternt orienteret og signalerer Friklinikken, Region Syddanmarks identitet.

Visionen bygger på klinikkens mission og illustrerer, hvor Friklinikken, Region Syddanmark stræber efter at komme hen. Visionen er på denne måde fremadrettet samt et vigtigt pejlemærke for Friklinikken, Region Syddanmark.

Mission

Friklinikken, Region Syddanmark er garantiafdeling for patienter i Region Syddanmark inden for udvalgte elektive behandlingsforløb. Friklinikken, Region Syddanmark er således en del af det offentlige sundhedsvæsen og er en selvstændig institution under Region Syddanmark.

Friklinikken, Region Syddanmark skal arbejde behovsorienteret afhængig af ventetider. Det vil sige, at der skal kunne skrues op og ned for aktiviteten afhængig af, hvilke operationstyper, undersøgelsestyper og behandlingsforløb der efterspørges og på denne måde kunne tilbyde udredning og behandling inden for den til enhver tid gældende garanti. Formålet med Friklinikken, Region Syddanmark er på denne måde at tilbyde forløb med korte ventetider til borgerne i Region Syddanmark og at fungere som omvisiteringssted med henblik på, at Region Syddanmark kan opfylde garantien.

Ud fra ovennævnte er vores mission:
• at levere udredning og behandling af høj kvalitet inden for en kort ventetid med udgangspunkt i patientens behov og ressourcer.

Missionen danner grobund for vores sundhedsvision, som også hviler på Region Syddanmarks sundhedsvision (anno 2011, november). Friklinikkens mission og vision er senest revideret i 2021.

Friklinikkens historie går tilbage til 2002, hvor klinikken startede på Brædstrup Sygehus som et alternativt til de almindelige sygehuse for Vejle Amt at henvise patienter til, der ellers skulle behandles på privathospitaler.

I juni 2006 blev klinikken udvidet med en afdeling på Give Sygehus med et par operationsstuer. Her blev der startet med plastikkirurgi og urinvejskirurgi. Rygoperationer kom til i 2007.

Da amterne blev til regioner fik klinikken lov til at bestå som Friklinik på begge matrikler under navnet: De Vestdanske Friklinikker. Dette i et samarbejde mellem Region Midt og Region Syddanmark.

I løbet af 2009 blev antallet af operationsstuer på Give Sygehus udvidet, og der blev også åbnet en sengeafdeling til rådighed til overnattende patienter. 

Smerteklinikken åbnede for patienter i 2010.

I foråret 2011 besluttede Region Midt og Region Syddanmark at ophøre samarbejdet om De Vestdanske Friklinikker pr. 1/10 2011. Region Syddanmark besluttede at fortsætte klinikken i Give under navnet: Friklinikken, Region Syddanmark. Der blev samtidig foretaget en større udbygning af Friklinikken.

Øjenkirurgisk speciale lukkede i 2012.

Diagnostisk Center bestående af Neurologisk Ambulatorium og Reumatologisk Ambulatorium blev etableret i 2013.

I 2014 kom Hjertemedicinsk Ambulatorium til.

Rygkirurgisk speciale lukkede i 2015.

I foråret 2016 besluttede Regionsrådet i Region Syddanmark som led i et spareforlig at Give Sygehus skulle lukke i starten af 2018. Friklinikken flyttede officielt 1. januar 2018 matrikel til Grindsted Sygehus. I forbindelse med flytningen lukkede specialet for reumatologisk udredning.

Varicespecialet lukkede i 2017.

Plastikkirurgisk speciale lukkede i 2019.

I 2020 åbnede Hovedpineklinikken som en del af Neurologisk Ambulatorium.

Plastikkirurgisk Ambulatorium åbnet maj 2023.

Venekirurgisk Ambulatorium åbnet juni 2024.

Friklinikkens CVR nummer er: 2919 0909 (Region Syddanmark)
P-nummer: 1003328439

Vores EAN nummer er: 5798 0021 45069
Vores rekvirent numre er:

  • 9500 : Operation, anæstesi og opvågning
  • 9501 : Smerteklinikken
  • 9502 : Hjertemedicinsk Ambulatorium
  • 9503 : Klinisk Funktion for Rehabilitering
  • 9504 : Hjerne- og Nervesygdomme Ambulatorium
  • 9505 : Kirurgisk ambulatorium
APPFWU01V