Skip til primært indhold

Her finder du Friklinikkens oplysninger til almen praksis og andre fagfolk

Som praktiserende læge eller speciallæge kan du henvise patienter på 15 år og derover til udredning og behandling på Friklinikken.

Husk når du sender en henvisning

 • At sikre at patientens Fælles medicinkort er ajourført på henvisningsdagen
 • Oplys patientens telefonnummer i henvisningen
 • Screen for MRSA efter gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, hvis patienten henvises til indlæggelse eller sammedagskirurgi

Smerteklinikken

 • Der modtages kun henvisning fra patientens praktiserende læge.
 • Patienter under 18 år og patienter med akutte smertetilstande og/eller som er sengeliggende modtages ikke.
 • Den kroniske smertetilstand skal have en varighed på mindst 6 måneder.
 • Patienten skal være motiveret for et længerevarende behandlingsforløb.
 • Patienten skal være færdigudredt og færdigbehandlet for sin grundlidelse. Der må forud for visitationen ikke være uafklarede forhold, hvor det vurderes, at kunne have væsentlig indvirkning på den kroniske smertetilstand.
 • Har patienten allerede haft et behandlingsforløb med en medicinsk såvel som non-farmakologisk tilgang, vil der kun undtagelsesvist være indikation til et nyt behandlingsforløb, idet de væsentligste principper og redskaber med tilegnelse af smertehåndteringsstrategier allerede er afsøgt.
 • Patienter med ustabile psykiske lidelser og/eller nyligt opstartet behandlingsforløb i psykiatrien modtages ikke.
 • Patienter med et aktivt misbrug:
  • Patienter med misbrug af alkohol, narkotika og/eller medicin (opioider, benzodiazepiner mv.) modtages ikke.
  • Patienter i behandling med medicinsk cannabis modtages ikke.
 • Patienter som er gravide modtages ikke.

Nyttige links om smertebehandling:

Lokationsnumre

 • 5790001354374 - FRI Ortopædkirurgisk ambulatorium Grindsted
 • 5790001354947 - FRI Organ ambulatorium Grindsted (samt Urologi og mandlig sterilisation)
 • 5790001354909 - FRI Smerteklinik Grindsted
 • 5790002013508 - FRI Hjertemedicinsk ambulatorium Grindsted
 • 5790002010729 - FRI Hjerne og Nervesygdomme ambulatorium Grindsted

SKS-koder

 • 6013037 - FRI Ortopædkirurgisk ambulatorium Grindsted
 • 6013057 - FRI Organ ambulatorium Grindsted (samt Urologi og mandlig sterilisation)
 • 6013039 - FRI Smerteklinik Grindsted
 • 6013026 - FRI Hjertemedicinsk ambulatorium Grindsted
 • 6013027 - FRI Hjerne og Nervesygdomme ambulatorium Grindsted

Vi modtager patienter fra hele landet ifølge Frit Sygehusvalg.

Vi bestræber os på korte ventetider inden for alle specialer. Se aktuelle ventetider her.

I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere information på tlf. 76908350.
Telefonen er åben 8.00 - 15.00 alle dage. Vær opmærksom på at Smerteklinikkens linje lukker kl. 13.30 om fredagen.

APPFWU02V