Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Friklinikken Region Syddanmark

Corona update

08.02.21: Holdundervisning aflyses til april
Al holdundervisning i Smerteklinikken aflyses/udsættes til efter påske, det vil sige til og med 05.04.21.
Hold dig opdateret i e-Boks og her på hjemmesiden.

07.01.21: Holdundervisning i Smerteklinikken aflyses yderligere
Al holdundervisning i Smerteklinikken aflyses/udsættes yderligere. Undervisingen er som minimum aflyst til og med 28.02.21.
Hold dig opdateret i e-Boks og her på hjemmesiden.

05.01.21: Al holdundervisning i Smerteklinikken aflyses
I henhold til seneste restriktioner aflyses/udsættes al holdundervisning i Smerteklinikken som minimum til og med 17.01.21.
Hold dig opdateret i e-Boks og her på hjemmesiden.

17.12.20: Friklinikken har fortsat åbent for alle konsultationer og operationer
Planlagt sygehusbehandling bliver nogle steder i Danmark udskudt grundet COVID-19 situationen.
Dette er IKKE gældende for Friklinikken.
Du kan derfor møde som vanligt til konsultation og operation. 

02.11.20: Skærpede restriktioner
Patienter må kun tage én fast ledsager med til konsultationer, besøg i ambulatorier eller lign. i Friklinikken.
Er der for lidt plads i afdelingen eller undersøgelseslokalet kan den faste ledsager blive bedt om at vente udenfor.

29. oktober blev der indført krav om brug af mundbind/visir for alle på sygehusene. Husk derfor at medbringe mundbind/visir til eget brug.

28.09.20: Mundbind på sygehusene
Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af masker og mundbind på sygehuse i behandlings- og plejesituationer, hvor afstanden på 1-2 meter ikke kan opretholdes. Fremadrettet vil flere medarbejdere således gøre brug af ansigtsværnemidler.

Du bedes medbringe ansigtsværnemiddel (mundbind), når du skal på Friklinikken, da undersøgelsen kan kræve dette. 

21.09.20: Delvis aflysning af holdundervisning i Smerteklinikken
I henhold til seneste udmeldinger fra Sundheds- og ældreministeriet aflyses følgende hold i Smerteklinikken:
- Medicinundervisning
- Pårørendeundervisning
- Pårørendehold

På øvrige hold reduceres antallet af deltagere.

Er du berørt af ovenstående, bliver du kontaktet telefonisk eller i e-Boks.

18.09.20: Information til alle patienter der deltager på holdundervisningen på Smerteklinikken
Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstandskrav og hygiejne i forbindelse med afviklingen af vores holdundervisning. I den sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen har defineret visse patientgrupper som sårbare, hvor afstandskrav vil være anderledes, end hvad man tilskriver i en undervisningssituation.

Holdundervisningen er overvejende indrettet således, at der sikres en afstand på mindst 1 meter mellem deltagerne. Tilhører man en sårbar patientgruppe vil man skulle have en afstand på 2 meter, og kan dette således ikke imødekommes, anbefales det, at man bærer maske.

Det skal her bemærkes, at når der afvikles holdundervisning med pårørende, at patienten og dennes pårørende sidder med en afstand under 1 meter.
 

24.08.20: Krav om mundbind i Flextrafik

Vær opmærksom på, at der fra d. 22.08.20 er krav om mundbind eller visir under transport med Flextrafik.
Læs mere om gældende regler på Region Syddanmarks hjemmeside.


02.07.20: Åben for pårørende i Friklinikken

Pårørende må igen gerne være med til konsultationer, ambulatoriebesøg og lignende.
Men det er vigtigt stadig at have fokus på god afstand og vaske/spritte hænder ofte.
Har du symptomer på coronavirus eller har været i kontakt med en smittet, må du ikke gå ind på sygehuset.
Se mere på www.coronasmitte.dk

 

11.06.20: Delvist åben for pårørende igen

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu åbnet op for at 1-2 faste pårørende eller ledsagere må være med, når du som patient kommer på Friklinikken.
Vær opmærksom på, at der fortsat opfordres til at minimere besøg på sygehuset.
Se mere på www.coronasmitte.dk

 

25.05.20: Sterilisationer genoptages

Friklinikken igangsætter sterilisationsoperationer igen, og der vil snarest muligt blive sendt besked ud til alle, der afventer tid til dette.
Du vil enten blive kontaktet telefonisk eller modtage ny indkaldelse i e-Boks.

 

20.05.20: Sterilisationer fortsat aflyst

Sundhedsstyrelsen har ikke åbnet op for at der må foretages sterilisationer endnu.
Det er derfor uvist hvornår Friklinikken kan indkalde de ventende patienter til dette indgreb.
Hold dig orienteret i e-Boks og her på hjemmesiden.

 

15.04.20: Friklinikken åbner gradvist

Efter seneste udmelding fra Statsministeriet, Regionen og Sundhedsstyrelsen åbner Friklinikken gradvist for fremmøde af patienter på følgende vis:

Neurologisk ambulatorium:
Genåbner fra d. 20.04.20 for fremmøde til alle konsultationer. Hold dig orienteret i e-Boks.

Hjertemedicinsk ambulatorium:
Genåbner fra d. 20.04.20 for fremmøde til alle konsultationer. Hold dig orienteret i e-Boks.

Smerteklinikken:
Genåbner gradvist fra 15.04.20. I uge 16 indkaldes få patienter til fremmøde, de fleste konsultationer fortsætter virtuelt eller telefonisk. Fra uge 17 øges fremmøde konsultationer gradvist, men der vil fortsat være konsultationer virtuelt og telefonisk.

Al holdundervisning er fortsat aflyst til og med 01.05.20.

Hold dig orienteret i e-Boks.

Kirurgisk afsnit:
Ortopæd-, Organ- og Urologisk ambulatorium genåbner fra d. 20.04.20 for fremmøde til forundersøgelser og kontroller. Det vil dog være under hensyntagen til Friklinikkens beredskab på andre sygehuse, nogle konsultationer risikeres således fortsat aflyst.
Operationer er aflyst til og med 01.05.20. Sterilisationer er aflyst til og med 17.05.20.
Hold dig orienteret i e-Boks.

OBS!
For fortsat at mindske risikoen for Corona-smitte er det vigtigt:

  • at du ikke møder op, men ringer til din afdeling, hvis du har symptomer på Covid-19
  • at du følger rådene for håndhygiejne, host/nys i ærmet, begræns fysisk kontakt og hold afstand
  • at ledsagere og pårørende så vidt muligt ikke går med ind på sygehuset

 

Tilbage til forsiden

 

01.04.20: Tiltag forlænges til og med 15.04.20

Tiltag fra d. 24.03.20 forlænges til og med onsdag d. 15.04.20.

Al holdundervisning aflyses i hele uge 16.
Hold dig orienteret i e-boks.

Opdateres, når der kommer yderligere udmelding fra Statsministeriet og Region Syddanmark.

 

26.03.20: Friklinikken indgår i beredskab i Region Syddanmark

Friklinikkens primære opgave som offentligt sygehus er inden for udvalgte områder at sikre patienterne udrednings- og behandlingsgaranti. Denne er midlertidigt suspenderet indtil d. 1/7-20, hvorfor dele af Friklinikkens personale i stedet vil indgå i COVID-19-beredskabet i arbejdsfunktioner på andre sygehuse i Region Syddanmark.

Vi vil samtidig og inden for rammerne af de vilkår der udstikkes fra myndighederne forsøge at løse vores primære funktion, hvilket under nuværende forudsætninger kun kan gøres ved at håndtere patienter i eksisterende forløb enten telefonisk eller ved anvendelse af virtuelle platforme. Vi kan således ikke starte nye forløb, idet disse vil kræve en direkte og grundig undersøgelse af patienten.

På den baggrund skal vi derfor udbede om forståelse for, at vi ikke kan løse vores primære opgaver i samme omfang som tidligere, hvilket delvist skyldes en hensigt om minimering af smitte foruden personalets deltagelse i beredskabet på andre sygehuse.

 

24.03.20: Friklinikken er delvist lukket til og med 13.04.20
For fortsat at undgå smittespredning af coronavirus er følgende besluttet for Friklinikken:
Alle konsultationer og operationer aflyses til og med 13.04.20 - dog undtaget Smerteklinikken, se nedenfor.
Hold dig orienteret i e-Boks fra d. 26.03.20.
 
Smerteklinikken:
Al holdundervisning er fortsat aflyst.
Patienter, der skal møde til første og anden lægesamtale aflyses.
Patienter, der skal møde til første samtale ved fysioterapeut, psykolog og socialrådgiver aflyses.
Øvrige konsultationer ændres til telefonisk og/eller virtuel opkald. Du skal ikke møde op i Smerteklinikken.
 
Patienter til konsultationer, der er aflyst i uge 12 og 13 forsøges kontaktes telefonisk eller i e-Boks fra slutningen af denne uge. 
Patienter i Smerteklinikken bedes derfor også holde sig orienteret i e-Boks.
 

14.03.20: Alle konsultationer og operationer i Friklinikken aflyses de næste 2 uger

Alle planlagte tider i Friklinikken i perioden 16.03.20 til og med 27.03.20 bliver aflyst.
Hold dig orienteret i e-Boks.
Patienter til mandag d. 16.03.20 forsøges kontaktes telefonisk.

Status opdateres løbende på Friklinikkens hjemmeside og Facebookside.

 

Tilbage til forsiden


Siden er sidst opdateret 23-02-2021.
Kontakt:Friklinikken, Region Syddanmark | Engparken 1 | 7200 Grindsted | Telefon 76 90 83 50 | Send sikker e-mail til Friklinikken, Region Syddanmark | Tilgængelighedserklæring