Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Friklinikken Region Syddanmark

Henvisning

Som praktiserende læge eller speciallæge har du mulighed for at henvise dine patienter på 15 år og derover til forundersøgelse og operation direkte til Friklinikken.
Se specifikke henvisningskritier til Smerteklinikken nederst på denne side.

Henvisningen kan sendes elektronisk til Friklinikken, Region Syddanmark på følgende numre:

5790001354374 - FRI Ortopædkirurgisk ambulatorium Grindsted
5790001354947 - FRI Organ ambulatorium Grindsted (samt Urologi og mandlig sterilisation)
5790001354909 - FRI Smerteklinik Grindsted
5790002013508 - FRI Hjertemedicinsk ambulatorium Grindsted
5790002010729 - FRI Hjerne og Nervesygdomme ambulatorium Grindsted

Henvisningen kan også sendes som papirhenvisning til Friklinikken, Engparken 1, 7200 Grindsted eller pr. sikker mail til friklinikken@rsyd.dk.


 Vi modtager gerne patienter fra hele Danmark ifølge Frit sygehusvalg.


En operation i Friklinikken, som skal foregå i fuld bedøvelse / rygmarvsbedøvelse forudsætter, at patienten har pårørende, der kan køre patienten hjem. Der skal allerhelst være en voksen person hos patienten efter udskrivelsen og frem til næste dag.

Vær opmærksom på, at nogle patienter, der er opereret i hånden, kan få brug for hjælp i hjemmet.

 

Husk i forbindelse med henvisning:

 • At sikre at patientens Fælles medicinkort er ajourført på henvisningsdagen.
 • Oplys patientens telefonnummer på henvisningen, da vi kan have brug for dette efter at have modtaget henvisningen.

Screen venligst patienten for MRSA efter de gældende retningslinjer i forbindelse med henvisningen:

 • når patienten henvises til et indlæggelsesforløb,
 • eller når patienten skal have lavet en invasiv behandling, hvor der er laves brud på hud eller slimhinde.

Se desuden: Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, Sundhedsstyrelsen.
Se oversigtsskema til MRSA-screening, podning og isolation.

 

Generelt
Vi behandler ikke patienter der er i Plavix behandling, hvis dette skyldes at patienten er Stent behandlet. Vi modtager dog gerne patienter der er i Plavix behandling, hvis det er fordi de ikke tåler hjertemagnyl. I disse tilfælde skal holdes pause med Plavix i 7 døgn før kirurgi.

 

Specielt for henvisning af patienter til Smerteklinikken.
Her er følgende gældende:

 

 • Der modtages kun henvisning fra patientens praktiserende læge.
 • Patienter under 18 år og patienter med akutte smertetilstande og/eller som er sengeliggende modtages ikke.
 • Patienten skal være motiveret for regulering i medicinsk behandling.
  - Undtagelse: Ønsker patienten ikke regulering i medicinsk behandling, kan der tilbydes forløb på et smertehåndteringshold.
 • Patienten skal være færdigudredt og færdigbehandlet for sin grundlidelse. Der må forud for visitationen ikke være uafklarede forhold, hvor det vurderes, at kunne have væsentlig indvirkning på den kroniske smertetilstand.
 • Har patienten allerede haft forløb på Smerteklinik, skal det være velbegrundet fra henvisende læge, hvorfor man visiteres til et nyt behandlingsforløb.
 • Patienter med ustabile psykiske lidelser og/eller nyligt opstartet behandlingsforløb i psykiatrien modtages ikke.
 • Patienter med et aktivt misbrug:
  - Patienter med misbrug af alkohol, narkotika og/eller medicin (opioider, benzodiazepiner mv.) modtages ikke.
  - Patienter i behandling med medicinsk cannabis modtages ikke.

Læs mere:
- Information om behandling af smerter fra Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/smerteguide

- Den nationale kliniske retningslinje om opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter fra Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/NKR-Opioidbehandling-af-kroniske-non-maligne-smerter

 

Yderligere information og spørgsmål

For yderligere information se Vi tilbyder.

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 7690 8350.      


Siden er sidst opdateret 27-05-2021.
Kontakt:Friklinikken, Region Syddanmark | Engparken 1 | 7200 Grindsted | Telefon 76 90 83 50 | Send sikker e-mail til Friklinikken, Region Syddanmark | Tilgængelighedserklæring