Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Friklinikken Region Syddanmark

Smerteklinikken

Smerteklinikken er et tilbud om behandling til dig, der har kroniske non-maligne smerter.
Vores opgave i Smerteklinikken er at hjælpe patienter med at formindske oplevelsen af smerteproblematikker i hverdagen, og derved øge funktionsniveauet og livskvaliteten.

Det er nødvendigt, at:
• du er afklaret eller afsluttet i andre behandlingsforløb
• du ikke har et aktivt misbrug af medicin og/eller alkohol/cannabis

Vi gør opmærksom på, at Smerteklinikken ikke tilbyder behandling med medicinsk cannabis. Læs mere herom.

Inden opstart af Naltrexon(LDN) er det nødvendigt, at egen læge er positivt indstillet til behandlingen og dermed villig til at overtage receptfornyelser efter et afsluttet behandlingsforløb.

 

Visitationssamtale, 1. besøg i Smerteklinikken

Formål med denne samtale:

• at få afklaret om du er færdigudredt og færdigbehandlet for din grundlidelse
• at få afklaret om du er motiveret for et forløb på Smerteklinikken, og hvilke forventninger du har til det
• at få afklaret om de tværfaglige behandlingstilbud vi har, er relevante for dig

Dit 1. besøg i Smerteklinikken tager samlet ca. 45-60 minutter, hvor du kommer til at tale med en læge og derefter en sygeplejerske. Vi opfordrer dig til at tage en pårørende med.

Lægens opgave ved visitationen er at skabe klarhed over din grundlidelse og evt. andre sygdomme, herunder i samarbejde med dig klarlægge hvilke behandlingstilbud der kan være relevante. Som udgangspunkt ændrer vi ikke på din medicinske behandling ved visitationen.

Efterfølgende vil lægen videregive relevante informationer til sygeplejersken, der herefter vejleder/informerer dig om dit videre forløb.

 

Forundersøgelsen

Ved 2. lægesamtale vil du igen tale med en læge og derefter en sygeplejerske, det tager samlet ca. 1-1,5 time i alt. Lægens opgave ved forundersøgelsen er at foretage en mere omfattende undersøgelse.

Sygeplejersken ved 2. lægebesøg bliver din kontaktsygeplejerske og dermed den sygeplejerske, der løbende vil have kontakten med dig.

 

Medicinsk behandling

Medicin skal ses som en midlertidig hjælp, der muligvis kan bedre din hverdag, ved du f.eks. kan få en bedre nattesøvn samt komme i gang med bevægelse/træning. Det er yderst sjældent, at medicin i forbindelse med kroniske smerter, virker helbredende på lidelsen.

Er du i medicinsk behandling, vil du i forløbet få individuelle lægetider. Lægen kan ikke forventes at være den samme hver gang, men idet der kan være behandlingsmæssige fordele ved at komme hos den samme læge, kan du tale med sygeplejersken om dit ønske.

Starter du medicinsk behandling på Smerteklinikken, vil lægen varetage din samlede medicinske smertebehandling. Opioider udskrives dog først efter forundersøgelsen (2. lægesamtale), hvor du har fået en kontaktsygeplejerske. Indtil da bedes egen læge derfor udskrive dette sammen med den øvrige medicin du får.
 

Ikke-medicinsk behandling

De fleste patienter vil have gavn af vores smertehåndteringskurser. Kurserne er på hhv. 10 uger (fysioterapeut/socialrådgiver) eller 12 uger (fysioterapeut og psykolog) afhængig af hvad behovet relaterer sig til. Der er fremmøde 2½ time pr. uge på fastlagt ugedag enten formiddag eller eftermiddag. Formålet med kurserne er, at du bliver bevidst om og kan anvende nogle af de redskaber, der på sigt kan bedre din livskvalitet – trods dine kroniske smerter. Er holdforløb ikke muligt, vil det blive vurderet om et individuelt forløb hos fysioterapeut, socialrådgiver eller psykolog er relevant.
 

Fremmøde og afbud

Det er vigtigt at skabe et forløb uden afbrydelser, så du kan få et optimalt udbytte af din behandling.

Vi gør opmærksom på, at mødetidspunktet kun undtagelsesvist kan ændres. Såfremt en ændring er uopsættelig, kan afdelingen kontaktes på telefon 7690 8350 eller via sikker e-mail.

Deltager du på et hold, er det derfor vigtigt, at du følger dette hold hele vejen igennem.

Melder du afbud mere end to gange til samme behandler, vurderer behandleren, om forløbet skal fortsætte. Udebliver du uden at melde afbud, betragter vi det, som du ikke ønsker behandling. Vi afslutter dig til din egen læge.

 

Yderligere information

Har du spørgsmål vedrørende kørsel, kan du henvende dig til kørselskontoret i din region eller gå ind på www.borger.dk.

Øvrige spørgsmål kan rettes telefonisk til Smerteklinikken på
tlf.: 7690 8350, tast 1.

Telefonen er åbent:
8.00-9.00 for haste afbud på dagen.
9.00-15.00 for medicinbestilling og øvrige henvendelser.
Obs. Fredag lukker telefonen kl. 13.30.
 


Siden er sidst opdateret 13-01-2022.
Kontakt:Friklinikken, Region Syddanmark | Engparken 1 | 7200 Grindsted | Telefon 76 90 83 50 | Send sikker e-mail til Friklinikken, Region Syddanmark | Tilgængelighedserklæring