Dette er tekstversionen af Vores sundhedsvision
Klik her for at komme til den grafiske version af Vores sundhedsvision

Om sitet - Læs op - Sitemap


Vores sundhedsvision

Friklinikken, Region Syddanmark hviler på og arbejder efter Region Syddanmarks sundhedsvision, der lyder således:

Du tager ansvar for din sundhed - Sammen tager vi hånd om din sygdom.

Sundhedsvisionen bygger på dialog, lighed, sammenhæng, rettighed, kvalitet og ansvar. Du kan læse mere om sundhedsvisionen her.

Dette afspejles i vores sundhedsvision.

Friklinikkens vision er:

Vores succes bygger på fleksibilitet, samarbejde, sammenhæng og dialog, og vi har fokus på ansvarlighed og selvstændighed, kvalitet, resultatorientering og trivsel.
Sundhedsvisionen er både intern- og eksternorienteret, dvs. den er både rettet indadtil og udadtil, og den signalerer Friklinikkens identitet.

Visionen illustrerer, hvor Friklinikken stræber efter at komme hen. Visionen er på denne måde fremadrettet og et vigtigt pejlemærke for Friklinikken. Du kan læse uddybning af vores sundhedsvision her.

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk