Dette er tekstversionen af Historie
Klik her for at komme til den grafiske version af Historie

Om sitet - Læs op - Sitemap


Historie

Friklinikkens historie går tilbage til 2002, hvor klinikken startede på Brædstrup Sygehus som alternativt sted for Vejle Amt at henvise patienter til, der ellers skulle behandles på privathospitaler.

I juni 2006 blev klinikken udvidet med en afdeling på Give Sygehus med et par operationsstuer. Her blev der startet med plastikkirurgi og urinvejskirurgi. Rygoperationer kom til i 2007.

Da amterne blev til regioner fik klinikken lov til at bestå som Friklinik på begge matrikler under navnet: De Vestdanske Friklinikker. Dette i et samarbejde mellem Region Midt og Region Syddanmark.

I løbet af 2009 blev antallet af operationsstuer på Give Sygehus udvidet, og der blev også åbnet en sengeafdeling til rådighed til overnattende patienter. 

Smerteklinikken åbnede for patienter i 2010.

I foråret 2011 besluttede Region Midt og Region Syddanmark at ophøre samarbejdet om De Vestdanske Friklinikker pr. 1/10 2011.

Region Syddanmark besluttede at fortsætte klinikken i Give under navnet: Friklinikken, Region Syddanmark. Der foretages samtidig en større udbygning af Friklinikken.

Diagnostisk Center bestående af Neurologisk og Reumatologisk ambulatorier blev etableret i 2013.

I 2014 kom Hjertemedicinsk ambulatorium til.

I foråret 2016 besluttede Regionsrådet i Region Syddanmark som led i et spareforlig at Give Sygehus skulle lukke i starten af 2018. Friklinikken flyttede officielt 1. januar 2018 matrikel til Grindsted Sygehus, hvor vi fortsat undersøger og behandler patienter fra hele landet.

 

Friklinikken har mulighed for at køre mange af samme type operationer og behandlinger igennem pr. dag.

Vi kan let omstille os, hvis ventelisterne/behovet ændrer sig, da vi er en lille organisation.

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk