Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Friklinikken Region Syddanmark

Smerteklinikken

Smerteklinikken er et tilbud om medicinsk/ikke-medicinsk behandling til dig, der har kroniske non-maligne smerter.
Vores opgave i Smerteklinikken er at hjælpe patienter med at formindske oplevelsen af smerter eller smerteproblematikker i hverdagen og derved øge funktionsniveauet og livskvaliteten. Vi forventer at du vil være en aktiv medspiller i forløbet.

Det er nødvendigt, at:

  • du er afklaret eller afsluttet i andre behandlingsforløb
  • du ikke har et misbrug af medicin og/eller alkohol 


Et forløb hos Smerteklinikken er meget individuelt.
Typisk strækker et forløb sig over 3-6 måneder.

Vi gør opmærksom på, at Smerteklinikken ikke tilbyder behandling med medicinsk cannabis. Læs mere herom.

Kroniske smerter er noget helt andet end almindelige smerter (operationssmerter, kvæstelser af kroppen og lignende). Kroniske smerter er ikke bare smerter der har varet i lang tid, men har et helt andet fysiologisk grundlag, hvor centralnervesystemet er ændret således det er mere følsomt. Samtidig optræder der ofte en række følgesymptomer som øget træthed, koncentrationsbesvær, nedsat hukommelse og øget følsomhed for lys og lyde.
Det er vigtigt, at du er motiveret for at arbejde med din smertetilstand på flere fronter. Den kroniske smerte er en kompleks tilstand, det er derfor nødvendigt at vurdere og behandle ud fra psykologiske, fysiologiske og psykosociale faktorer.

Medicin: Det er frivilligt om man vil benytte sig af dette tilbud. Det skal ses som et hjælpemiddel, der muligvis kan bedre hverdagen, ved f.eks at kunne komme i gang med bevægelse/træning samt bedre nattesøvnen. Det er yderst sjældent at medicin i forbindelse med kroniske smerter virker helbredende på lidelsen. Sædvanligvis bør medicinen være en midlertidig foranstaltning, da det er regelmæssig fysisk aktivitet og forståelse for lidelsens natur, der vil bedre forløbet.


Visitationssamtale
Formål:

  • at få afklaret om du er færdigudredt. Dette kan ikke altid ses i journaler og henvisninger.
  • at få afklaret om du er motiveret for et forløb i Smerteklinikken
  • at få afklaret om de tværfaglige behandlingstilbud vi har, er relevante for dig

Du vil komme til at tale med en læge og derefter en sygeplejerske. Du skal forvente at få taget et par blodprøver samt et hjertekardiogram (Ekg). Visitationssamtalen varer ca. ½ time. Vi opfordrer dig til at have en pårørende med.

 

Medicinsk behandling
Ved anden lægesamtale vil du tale med en læge og derefter en sygeplejerske, der bliver din kontaktsygeplejerske. Sygeplejersken vejleder dig, hvis du skal opstarte nyt medicin.
Er du i medicinsk behandling, vil du få individuelle lægetider undervejs. Lægen kan ikke forventes at være den samme hver gang.

Starter du medicinsk behandling på Smerteklinikken, vil lægen her udskrive din smertestillende medicin, dog udskrives opioider først efter forundersøgelsen (2. samtale ved lægen). Indtil da bedes egen læge udskrive dette sammen med den øvrige medicin du får. Skal du bestille medicin her, kan det gøres via Internettet – du vil få en pjece udleveret vedrørende dette.

 

Ikke-medicinsk behandling
De fleste patienter vil have gavn af vores tværfaglige smertehåndteringskurser. Er dette ikke tilfældet for dig, kan vi tilbyde individuelle besøg hos fysioterapeut, psykolog og socialrådgiver, hvis det vurderes at være relevant.


Fremmøde og afbud
Det er vigtigt at skabe et forløb uden afbrydelser, så du kan få et optimalt udbytte af din behandling.

Vi gør opmærksom på, at mødetidspunktet kun undtagelsesvist kan ændres. Såfremt en ændring er uopsættelig, kan afdelingen kontaktes på telefon 7690 8350 eller via sikker e-mail.

 

Deltager du på et hold, er det derfor vigtigt, at du følger dette hold hele vejen igennem.

Melder du afbud mere end to gange til samme behandler, vurderer behandleren, om forløbet skal fortsætte. Udebliver du uden at melde afbud, betragter vi det, som du ikke ønsker behandling. Vi afslutter dig og sender dine papirer tilbage til din egen læge.

 

Yderligere information
Har du spørgsmål vedrørende kørsel, kan du henvende dig til kørselskontoret i din region eller gå ind på www.borger.dk.

Øvrige spørgsmål kan rettes telefonisk til Smerteklinikken på hverdage mellem kl. 8.00 - 15.00 på 7690 8350.
 


Siden er sidst opdateret 20-06-2017.
Kontakt:Friklinikken, Region Syddanmark | Agerbølvej 2B | 7323 Give | Telefon 76 90 83 50 | Send sikker e-mail til Friklinikken, Region Syddanmark