Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Friklinikken Region Syddanmark

Smerteklinikken

Smerteklinikken er et tilbud om medicinsk/ikke-medicinsk behandling til dig, der har kroniske non-maligne smerter.
Vores opgave i Smerteklinikken er at hjælpe patienter med at formindske oplevelsen af smerter eller smerteproblematikker i hverdagen og derved øge funktionsniveauet og livskvaliteten. Vi forventer at du vil være en aktiv medspiller i forløbet.

Det er nødvendigt, at:

  • du er afklaret eller afsluttet i andre behandlingsforløb
  • du ikke har et aktivt misbrug af medicin og/eller alkohol 


Et forløb på Smerteklinikken er meget individuelt og strækker sig typisk over 4-6 måneder.

Vi gør opmærksom på, at Smerteklinikken ikke tilbyder behandling med medicinsk cannabis. Læs mere herom.

Kroniske smerter er noget helt andet end almindelige smerter (operationssmerter, kvæstelser af kroppen og lignende). Kroniske smerter er ikke bare smerter der har varet i lang tid, men har et helt andet fysiologisk grundlag, hvor centralnervesystemet er ændret således det er mere følsomt. Samtidig optræder der ofte en række følgesymptomer som øget træthed, koncentrationsbesvær, nedsat hukommelse og øget følsomhed for lys og lyde.
Det er vigtigt, at du er motiveret for at arbejde med din smertetilstand på flere fronter. Den kroniske smerte er en kompleks tilstand, det er derfor nødvendigt at vurdere og behandle ud fra psykologiske, fysiologiske og psykosociale faktorer.

Medicin: Det er frivilligt, om man vil benytte sig af tilbuddet om regulering i medicinsk behandling. Det skal ses som et hjælpemiddel, der muligvis kan bedre hverdagen, ved f.eks. at kunne komme i gang med bevægelse/træning samt bedre nattesøvnen. Det er yderst sjældent, at medicin i forbindelse med kroniske smerter virker helbredende på lidelsen. Sædvanligvis bør medicinen være en midlertidig foranstaltning, da det er regelmæssig fysisk aktivitet og forståelse for lidelsens natur, der vil bedre forløbet.


Visitationssamtale
Formål:

  • at få afklaret om du er færdigudredt og færdigbehandlet for din grundlidelse, hvilket ikke altid kan ses i journaler og henvisninger
  • at få afklaret om du er motiveret for et forløb på Smerteklinikken
  • at få afklaret om de tværfaglige behandlingstilbud vi har, er relevante for dig
  • at få afklaret dine forventninger til et forløb i Smerteklinikken

Du vil ved 1. besøg i Smerteklinikken komme til at tale med en læge og derefter en sygeplejerske.

Lægens opgave ved visitationen er at skabe klarhed over din grundlidelse og evt. andre sygdomme, herunder i samarbejde med dig klarlægge hvilke behandlingstilbud der kan være relevante. Lægen kan beslutte, at der som en del af afklaringen skal foretages nogle få blodprøver, men i de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt med et hjertekardiogram (EKG). Som udgangspunkt ændrer vi ikke på din medicinske behandling ved visitationen.

Efterfølgende vil lægen videregive relevante informationer til sygeplejersken, som så varetager de praktiske forhold.

Visitationssamtalen hos lægen og sygeplejersken varer begge ca. 20-30 minutter, og du skal altså samlet set regne med op til ca. 1 time. Idet det er dit første besøg på Smerteklinikken med nye indtryk og ikke mindst mange nye informationer at forholde sig til, opfordrer vi dig til at have en pårørende med.

 

Forundersøgelsen

Ved 2. lægesamtale vil du igen tale med en læge og derefter en sygeplejerske. Samtalen både hos lægen og sygeplejersken varer op til 1 time, og du skal altså samlet afsætte op til 2 timer. Lægens opgave ved forundersøgelsen er at foretage en mere omfattende undersøgelse.

Sygeplejersken ved 2. lægebesøg bliver din kontaktsygeplejerske og dermed den sygeplejerske, der løbende vil have kontakten med dig. Sygeplejersken vejleder dig, hvis du skal opstarte ny medicin.

 

Medicinsk behandling
Er du i medicinsk behandling, vil du efterfølgende i forløbet få individuelle lægetider. Lægen kan ikke forventes at være den samme hver gang, men idet der kan være behandlingsmæssige fordele ved at komme hos den samme læge, kan du i forbindelse med samtalen hos sygeplejersken give udtryk for, at du ønsker den samme læge.

Starter du medicinsk behandling på Smerteklinikken, vil lægen varetage din samlede medicinske smertebehandling. Opioider udskrives dog først efter forundersøgelsen (2. lægesamtale), hvor du har fået en kontaktsygeplejerske. Indtil da bedes egen læge derfor udskrive dette sammen med den øvrige medicin du får. Skal du bestille medicin, kan det gøres via Internettet – du vil få en pjece udleveret.

 

Ikke-medicinsk behandling
De fleste patienter vil have gavn af vores tværfaglige smertehåndteringskurser. Er dette ikke tilfældet for dig, kan vi tilbyde individuelle behandlinger hos fysioterapeut, psykolog og socialrådgiver, hvis det vurderes at være relevant.


Fremmøde og afbud
Det er vigtigt at skabe et forløb uden afbrydelser, så du kan få et optimalt udbytte af din behandling.

Vi gør opmærksom på, at mødetidspunktet kun undtagelsesvist kan ændres. Såfremt en ændring er uopsættelig, kan afdelingen kontaktes på telefon 7690 8350 eller via sikker e-mail.

 

Deltager du på et hold, er det derfor vigtigt, at du følger dette hold hele vejen igennem.

Melder du afbud mere end to gange til samme behandler, vurderer behandleren, om forløbet skal fortsætte. Udebliver du uden at melde afbud, betragter vi det, som du ikke ønsker behandling. Vi afslutter dig til din egen læge.

 

Yderligere information
Har du spørgsmål vedrørende kørsel, kan du henvende dig til kørselskontoret i din region eller gå ind på www.borger.dk.

Øvrige spørgsmål kan rettes telefonisk til Smerteklinikken på tlf.: 7690 8350 mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.00, fredag kl. 8.00 - 14.00.
 


Siden er sidst opdateret 22-02-2019.
Kontakt:Friklinikken, Region Syddanmark | Engparken 1 | 7200 Grindsted | Telefon 76 90 83 50 | Send sikker e-mail til Friklinikken, Region Syddanmark