Dette er tekstversionen af Friklinikken Region Syddanmark
Klik her for at komme til den grafiske version af Friklinikken Region Syddanmark

Om sitet - Læs op - Sitemap


Friklinikken Region Syddanmark

Velkommen til Friklinikken, Region Syddanmark

VIGTIGT! Corona update

 

01.04.20: Tiltag forlænges til og med 15.04.20

Tiltag fra d. 24.03.20 forlænges til og med onsdag d. 15.04.20.

Al holdundervisning aflyses i hele uge 16.
Hold dig orienteret i e-boks.

Opdateres, når der kommer yderligere udmelding fra Statsministeriet og Region Syddanmark.

 

26.03.20: Friklinikken indgår i beredskab i Region Syddanmark

Friklinikkens primære opgave som offentligt sygehus er inden for udvalgte områder at sikre patienterne udrednings- og behandlingsgaranti. Denne er midlertidigt suspenderet indtil d. 1/7-20, hvorfor dele af Friklinikkens personale i stedet vil indgå i COVID-19-beredskabet i arbejdsfunktioner på andre sygehuse i Region Syddanmark.

Vi vil samtidig og inden for rammerne af de vilkår der udstikkes fra myndighederne forsøge at løse vores primære funktion, hvilket under nuværende forudsætninger kun kan gøres ved at håndtere patienter i eksisterende forløb enten telefonisk eller ved anvendelse af virtuelle platforme. Vi kan således ikke starte nye forløb, idet disse vil kræve en direkte og grundig undersøgelse af patienten.

På den baggrund skal vi derfor udbede om forståelse for, at vi ikke kan løse vores primære opgaver i samme omfang som tidligere, hvilket delvist skyldes en hensigt om minimering af smitte foruden personalets deltagelse i beredskabet på andre sygehuse.

 

24.03.20: Friklinikken er delvist lukket til og med 13.04.20
 
For fortsat at undgå smittespredning af coronavirus er følgende besluttet for Friklinikken:
 
Alle konsultationer og operationer aflyses til og med 13.04.20 - dog undtaget Smerteklinikken, se nedenfor.
Hold dig orienteret i e-Boks fra d. 26.03.20.
 
Smerteklinikken:
Al holdundervisning er fortsat aflyst.
Patienter, der skal møde til første og anden lægesamtale aflyses.
Patienter, der skal møde til første samtale ved fysioterapeut, psykolog og socialrådgiver aflyses.
Øvrige konsultationer ændres til telefonisk og/eller virtuel opkald. Du skal ikke møde op i Smerteklinikken.
 
Patienter til konsultationer, der er aflyst i uge 12 og 13 forsøges kontaktes telefonisk eller i e-Boks fra slutningen af denne uge. 
 
Patienter i Smerteklinikken bedes derfor også holde sig orienteret i e-Boks.
 

14.03.20: Alle konsultationer og operationer i Friklinikken aflyses de næste 2 uger

Alle planlagte tider i Friklinikken i perioden 16.03.20 til og med 27.03.20 bliver aflyst.
Hold dig orienteret i e-Boks.
Patienter til mandag d. 16.03.20 forsøges kontaktes telefonisk.

Status opdateres løbende på Friklinikkens hjemmeside og Facebookside.

 

 

Friklinikken, Region Syddanmark ligger på Grindsted Sygehus og er en del af det offentlige sundhedsvæsen. Friklinikken er en institution under Region Syddanmark.

Vi tilbyder undersøgelser og behandlinger inden for forskellige områder. Du kan under "Vi tilbyder" se hvilke.

 

Friklinikken er beliggende på Engparken 1, 7200 Grindsted.


Patienter til Smerteklinikken skal benytte indgangen på adr.: Solvej 13.

Patienter til Neurologisk ambulatorium skal benytte indgangen på adr.: Solvej 23.

 

Klik på billedet nedenfor for at se placeringen af vores afdelinger i Grindsted:

 
Klik her for at se i fuld skærm
Friklinikken

  

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk